tisdag 5 juli 2011

DKW

Om jag har förstått rätt så finns det olika mer eller mindre militanta falanger bland dekåwisterna, schismen som sprider så mycket ont blod beror på tre orsaker, ett D ett K samt ett W. Vad betyder dessa versaler, under min uppväxt fick jag lära mig att det står för Das Kleine Wunder, som betyder samma sak på svenska om det översätt direkt. Det lilla undret ska vara just en slik motor som är avporträtterad här under.
1992 så firade Audi som är sprunget ur detta lilla under något jubileum och gav då ut en bok där där DKW är en förkortning av Dampf Kraft Wagen.
Stortyska som de är i Tyskland så är min gissning att det lät avsevärt mera stortyskt med orden Kraftwagen än Kleine wunder. Audi och tyskarna har sedan med lobbyisters hjälp och annat fuffens gjort en industriellkulturhistorisk historieomskrivning som nu ett tjog år senare har lyckats bättre än de troligen vågade hoppas på när de smed sina ränker i Ingolstadt i början av nittiotalet.
Andra falanger föredrar ”Des Knaben Wünsch” (en pojkes dröm) eller ”Deutsche-Kinder-Wagen”. Dessa tar Audi helt avstånd ifrån och enligt envisa rykten så finns det till och med agenter som ser till att de ivrigaste förespråkarna av "Den Tyska Barnvagnen" tystnar.

Han som startade DKW hette Rasmussen och var dansk så D K W betyder nog för Danmark Wagen tror jag.

1 kommentar:

  1. Enligt min far så tolkade man DKW som "Dödens Kortaste Wäg" men jag förmodar att det är fel eftersom BSA, enligt samma källa var en förkortning av "BondeSönernas Arbete" ...

    Mera förkortningstolkningar fanns men dem kommer jag inte längre ihåg.

    SvaraRadera