lördag 27 oktober 2012

Trippelnöt

Håkan budade över två stycken toppar till BSA Rocket 3, den en är masserad och fixad och den andra orörd. Igen visar sig engelsmännen ha haft ett helt annat funderande över hur det ska se ut, själv förstår jag inget men ska försöka med att plocka in sånt som enligt min åsikt är korrekt i puffran. Vem vet kanske det kan fås ett par extra pållar utan större ansträngning. Det som verkligen är svårt att klyka är att det ändå går så pass bra som det gör, trender finns det alltid och i trimmeribranschen är de talrika. Uppenbarligen har inte portarnas form den oerhörda betydelse som jag trott då de som är i Håkans gamla trimtopp som var bevisligen snabb ser lika ut som i min lika bevisligen lika snabba CB450 men tvärtom. Istället för stor förgasare som går in i en trängre och trängre kanal är det små fuggar och en expanderande kanal. Trimtrenderna är helt skilda men många är nog också korrekta även om de är helt olika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar