torsdag 7 februari 2013

Klotter

 Över allt i våra hus och bodar finns det meddelanden från förr. Hantverkare, drängar, besökare och annat löst folk har skrivit påminnelser om dess existens, tittar man på eller fönsterkarmar i en bod kommer säkerligen en sedan länge död Erik eller Adolf plitat ner sitt namn och tidpunkt.
 Oskicket verkar ha varit mäkta pop de första tjugo åren det förra seklet men exempelvis klottret på bilden under är från 1891 och har även sett från åttiotalet, nittonhundraåttiotalet vill säga.
1891 är troligen det år som huset vi kallar Torken byggdes, mittemot fins ett annat hus, Stallet. Husen är utseendemässigt lika i form och storlek, även placering av fönster är i stort sett identiska men Torken är en träbyggnad målad röd med vita knutar. Stallet är en tegelbyggnad som är märkt med i järn smidda siffror med samma årtal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar