söndag 27 november 2016

Hjulskyltning


Under min senaste irrfärd genom landet irrade jag mig en extra tur ända ner i sydspetsen, ty där kunde dessa hämtas. DKW gjorde i slutet av trettiotalet skisser på ett motoriserat hjul kallat "Radmeister", efter kriget togs ritningarna som krigsbyte och gavs till holländarna som hjälp att få igång industrin igen. Marknadsföring, och strax även tillverkning, skedde från England via skivbolaget EMI som ansågs värdiga uppgiften eftersom de ägt rättigheterna till Skrotbaronens favvocykel Rudge!
 Dessa bägge Cyclemaster hjul kommer ni ganska säkert att få se på den världsomspännande webben igen. Om planen håller, här på baksidan när projektet realiserats. Om, som ju hänt förr, projektet stannar längs vägen, på den stora annonssida som är webbens verkliga framsida för oss medelålders pojkar.

 Ödmjukt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar