torsdag 11 september 2014

Lärpeng


Finn fem rätt

He kept his motor running but he never kept it clean. Så löd texten i en låt som var pop när undertecknad var ung. Lite mer användare än putsare har nog Sätermannen också rykte om sig att vara... Lärde mig dock idag, den dyra vägen, att halm som sitter kvar packat runt drevet sedan förrförra helgens stubbrace tvingar kedjan att utföra rörelser som innebär kraftriktningar de ingående delarna inte är dimensionerade för. Vem hade trott att gräs var starkare än stål?
 Ödmjukt

3 kommentarer: