söndag 17 november 2013

Fabrikshoj

När denna siktades så tvekade inte jag att säga att det var ett hemmabygge men det visade sig att min tro var felaktig. Solex tillverkadedessa minifarkoster för användning på stora fartyg eller fabriker.
Gissar att denna torde vara en våt dröm för mannen från Säter att ha i sin samling.

1 kommentar: