lördag 8 mars 2014

ISR Dämperi

 Acke hade många järn i elden innan han kom på att det var en bra idé att ägna sig enkom åt bromsar. Utöver ramarna så försökte han få ordning på världens dämpproblem  med tillverkning av både framgaffler och bakdämpare. Om jag har förstått rätt så gick det sådär men det var ett gott försök.
Den svarta burken ska innehålla fett enligt uppgift från säker källa, enligt annan ännu säkrare källa ska herr Risings idéer varit bra men kanske skulle ha krävt en annan budget för att utröna om så verkligen var fallet. Jag kommer inte fortsätta som försökskanin gällande dessa prylar men kan tänka mig att låta grejorna sitta kvar så att konkurrenterna kan undra vad som pågår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar